Studio Tańca
CLASSIC

04-151 Warszawa ul. Poligonowa 32


Zapraszamy do nauki tańca towarzyskiego dorosłych i starszą młodzież.

Proponujemy naukę takich tańców jak:
w rytmach latynoamerykańskich - samba, cha cha, rumba,pasodoble, jive
natomiast z rodzaju tańców standardowych: walc angielski, walc wiedeński, quickstep, tango oraz fokstrot.

U nas przełamiesz barierę nieśmiałości, spędzisz czas pod okiem sprawdzonych i kompetentnych nauczycieli, odpoczniesz (psychicznie), zrelaksujesz się przy muzyce, poprawisz swoją kondycję, poznasz nowych ludzi mających tę samą pasję - taniec towarzyski.
Damy Ci szansę pokazania swoich umiejętności na klubowych imprezach i wieczorkach tanecznych.
Zajęcia dla początkujących i na różnych poziomach zaawansowania.

ZAPRASZAMY!

Do nas zawsze możesz przyjść i popatrzeć na zajęcia.

proponowane zajęcia

Kurs dla osób początkujących - Czwartek 20.45 - szczegóły/zapisy »»»
Noworoczny kurs tańca towarzyskiego dla osób początkujących - Poniedziałek 20.45 - szczegóły/zapisy »»»
Kurs dla osób początkujących - WTOREK 19.30 - szczegóły/zapisy »»»
Kurs dla osób początkujących - ŚRODA 20.45 START 9.10.2019 - szczegóły/zapisy »»»
Nowa grupa początkująca - Wtorek 18.30 - Start 12 luty 2019 - szczegóły/zapisy »»»
Zajęcia taneczne dla osób początkujących - Czwartek 20.30 Start 8 listopad 2018 - szczegóły/zapisy »»»
Zapisy na zajęcia dla osób początkujących - WTOREK 19.30 -Wrzesień 2018 - szczegóły/zapisy »»»
Kurs dla początkujących - kwiecień 2018
opis zajęć
Zajęcia przeznaczone dla osób bez żadnego doświadczenia w tańcu.
Kurs obejmuje swoim zakresem minimum 6 tańców towarzyskich. Pierwszy poziom trwa trzy miesiące. Potem jest przerwa do końca sierpnia i od września następuje kontynuacja nauki.

Zajęcia odbywają się przy Al.Stanów Zjednoczonych 40.
Sala jest na drugim piętrze, przed budynkiem jest parking.
cena: 120 PLN za miesiąc
miejsce: Classic System
publikacja: 05-04-2018
pierwsze zajęcia: 19-04-2018 (czwartek) godz. 20:30
zajęcia w tygodniu: czwartek godz. 20:30
zapisz się...
REGULAMIN STUDIA TAŃCA CLASSIC
Warunki ogólne:
 1. Studio Tańca Classic z siedzibą gółwną w Warszawie przy ul. Poligonowej 32
  oraz Al. Stanów Zjednoczonych 40 działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). W ramach działalności Studio Tańca Classic organizuje kursy tańca zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.stclassic.pl.
 2. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez Studio Tańca Classic oraz korzystanie z usług dostarczanych przez Studio Tańca Classic jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku nieletnich uczestników regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
Zapisy na zajęcia:
 1. Na kurs tańca prowadzony przez Studio Tańca Classic mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Aby zapisać się na zajęcia należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej www.stclassic.pl bądź zadzwonić pod numer (+48) 600 001 440.
 3. Po wypełnieniu formularza Studio tańca Classic rezerwuje miejsce w grupie dla Kursanta. Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu płatności.
 4. Opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.stclassic.pl
 5. Osoby, które zapisały się na zajęcia, ale nie dokonały wpłaty są usuwane z listy.
 6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Studio Tańca Classic.
  O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat.
 7. Studio Tańca Classic poinformuje Kursanta mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.
 8. Kursant jest zobowiązany poinformować Studio Tańca Classic o swojej rezygnacji z kursu.
Opłaty za zajęcia:
 1. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uregulowały płatność za zajęcia.
 2. W przypadku opłat za zajęcia taneczne Kursant może wykupić pojedyncze zajęcia lub pakiet zajęć miesięcznych. Jeśli jest taka możliwość również pakiet zajęć dwumiesięcznych lub trzymiesięcznych. Opłaty w pakiecie dotyczą kolejnych zajęć danego kursu, nie ma możliwości rozdzielenia ich na wybrane zajęcia. Wszystkie opłaty w cenniku dotyczą jednej osoby.
 3. Opłata za kurs musi być wniesiona najdalej w dniu rozpoczęcia kursu.
 4. Opłatę można wnieść na dwa sposoby:
  1. przelewem bankowym na numer rachunku Studio Tańca Classic podanym na stronie internetowej www.stclassic.pl
  2. tuż przed rozpoczęciem kursu w siedzibie Studio Tańca Classic u osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie wpłat od kursantów
 5. Opłata za zajęcia jest naliczana od pierwszych zajęć włącznie w których kursant brał udział.
 6. Studio Tańca Classic nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane przez Kursanta zajęcia.
 7. Osoby rozpoczynające naukę tańca w danej grupie, na pierwszych zajęciach mogą opłacić tylko jedną lekcję w kwocie jak za pojedyncze zajęcia. Decydując się na kontynuację nauki, przed kolejną lekcją mogą dopłacić pozostałą należność do pełnej opłaty za karnet.
 8. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o przesłanie maila na adres biuro@stclassic.pl bądź wiadomości sms na numer (+48) 600 001 440 z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura.
 9. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego Kursant ma obowiązek podać w jego tytule swoje imię i nazwisko oraz termin w jakim odbywają się zajęcia. W przypadku braku wymaganych danych Studio Tańca Classic nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.
 10. W przypadku opłacania zajęć za pośrednictwem karty Multisport oraz Fit Profit itp.
  Kursanci na pierwszych zajęciach są zobowiązani wpłacić kaucję w wysokości 120 zł (wysokość opłaty za 1 miesiąc nauki), która zostanie im zwrócona w momencie ich rezygnacji z kursu. Kursantom, którzy nie poinformują Studia Tańca Classic o swojej rezygnacji kaucja nie zostanie zwrócona.
Organizacja zajęć:
 1. Studio tańca Classic zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z harmonogramem obowiązującym na stronie www.stclassic.pl
 2. W szczególnych przypadkach Studio Tańca Classic zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć do innej siedziby, jeśli dni i godzina zajęć nie ulegną zmianie.
 3. Studio Tańca Classic powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie oraz w miejscu, w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia kursu tańca.
 4. Studio Tańca Classic zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
  1. zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia
  2. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.
 5. W przypadku rozwiązania grupy, Studio Tańca Classic zwraca wpłacone opłaty za niewykorzystane godziny, umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca.
 6. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, Studio Tańca Classic organizuje zastępstwo.
 7. Studio Tańca Classic zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:
  1. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
  2. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;
 8. W przypadku odwołania poszczególnych zajęć Studio Tańca Classic daje możliwość odrobienia ich w innym terminie.
 9. Posiadacze kart Multisport oraz Fit Profit są zobowiązani zeskanować kartę oraz złożyć podpis na liście wejść udostępnionej przez instruktora.
 10. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z sali i studia
 11. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie Studio Tańca Classic, bez pisemnej zgody jej kierownictwa, jest zabronione.
 12. Studio Tańca Classic nie ubezpiecza kursantów od nieszczęśliwych wypadków, a także nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i nieszczęśliwe wypadki podczas zajęć tanecznych.
Prywatność:
 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Studio Tańca Classic. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Studio Tańca Classic dla celów organizacji kursów tańca. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w kursie tańca organizowanym przez Studio Tańca Classic Kursant, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Kursanta przez Studio Tańca Classic
Reklamacje:
 1. Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do Studio Tańca Classic na wskazany adres mailowy biuro@stclassic.pl na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji.
Pozostałe postanowienia:
 1. Uczestnicy każdorazowo będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji regulaminu kursant jest zmuszony zrezygnować z udziału w zajęciach. Studio Tańca Classic zwróci kursantowi opłatę za kurs jeśli przyczyną rezygnacji będą zmiany w regulaminie.
 2. W celach promocyjnych możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział kursant. Kursant ma prawo nie zgodzić się na publikację zdjęć bądź filmów z jego udziałem - w tym przypadku jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym Studio Tańca Classic.
 3. W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do przepisów Regulaminu istnieje możliwość odstępstwa od zapisów Regulaminu na wniosek uczestnika, który skontaktuje się z biurem Studio Tańca Classic. Tego typu przypadki będą rozpatrywane przez Studio Tańca Classic indywidualnie.
 4. Wkwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
NOWOROCZNY Kurs Tańca Towarzyskiego dla początkujących - szczegóły/zapisy »»»
Grupa dla osób początkujących - Poniedziałek 20.30 Start - 6 listopada 2017 - szczegóły/zapisy »»»
Nowy kurs dla osób początkujących - START W MARCU 2017 - szczegóły/zapisy »»»
Kurs dla osób początkujących - WTOREK 19.30 - POLIGONOWA 32 - START W STYCZNIU 2017 - szczegóły/zapisy »»»
Zajęcia dla osób początkującyh - NOWY KURS - WTOREK 20.15 Styczeń 2017 - szczegóły/zapisy »»»
Lekcje indywidualne dla Pań bez partnera - szczegóły/zapisy »»»
Lekcje indywidualne dla par - szczegóły/zapisy »»»
Salsa - grupa 1 - szczegóły/zapisy »»»