Kontakt

Formularz kontaktowy
- wyrażam zgodę zgodnie z art 6 ust 1 lit a RODO na przetwarzanie danych osobowych na kontakt ze mną, w celu otrzymania za pośrednictwem telefonii komórkowej, poczty elektronicznej informacji dotyczącej naszej działalności.
(Zgodnie z art 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. z 2002r nr 144 poz. 1204 z póżn. zm. oraz art 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z póżn. zm.) (*)